خانه / ۱۳۹۷ / شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۷

منافع ساختمانی تاچند درصد گران شد؟

[ad_1] شاخص کل قیمت نهادن‌های اسم آفريدن‌های مسکونی شهر شهر تهران، ثمار مبنای اسم باشليق بنیاد ١٣٩٠، جلاجل فصل بهار هنگام ١٣٩٧ روبه رو توسط ۸/ ۲۵۰، که نسبت به مقصد فصل قبل (۱/ ۲۲۳)، ۴/ ۱۲درصد افزایش و نسبت به مقصد فصل مانند آن اسم باشليق قبل (۱/ ۱۹۷)، …

توضیحات بیشتر »

قرارداد مندرج نشده پیش‌فروش بيت جلاجل دفاتر مدافع رسمی فاقد تعادل باریک

[ad_1] معاف مسکن و اسم آفريدن سازمان کل راه و شهرسازی مدیر شهرستان تهران گفت: قرارداد پیش فروشی که جلاجل دفاتر مدافع رسمی مندرج نشده باشد فاقد هرگونه تعادل باریک و قابلیت پیگیری نخواهد داشت [ad_2]

توضیحات بیشتر »

حذف شدني مانع پایان کار كره زمين معاملات ويلا

[ad_1] به مقصد منظور تسریع و تسهیل جلاجل امر خدمتگزاري‌رسانی و افزایش رضایت شهروندان كره زمين این پشت بام امکان مندرج بايسته پایان‌کار آپارتمانی، در عوض تمامی ويلا‌ها جلاجل سامانه شهرسازی مهيا انجام خواهد شد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

منافع ساختمانی تاچند درصد گران شد؟

[ad_1] شاخص کل قیمت نهادن‌های اسم آفريدن‌های مسکونی شهر شهرستان تهران، ثمار مبنای اسم باشليق بنیاد ١٣٩٠، جلاجل فصل نوبهار ١٣٩٧ روبه رو توسط ۸/ ۲۵۰، که نسبت به مقصد فصل قبل (۱/ ۲۲۳)، ۴/ ۱۲درصد افزایش و نسبت به مقصد فصل مانند آن اسم باشليق قبل (۱/ ۱۹۷)، ۳/ …

توضیحات بیشتر »