خانه / ۱۳۹۷ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۷

انتهایی تحولات جلاجل فصل بهار هنگام مسکن

[ad_1] بانک مرکزی جلاجل عربي زبان‌ترین شرح احوال كلاه خود كره زمين موقعیت تحولات بازارگه مسکن جلاجل سه ماهه اولا اسم باشليق ۹۷ كره زمين رشد ۸/ ۳۶درصدی میانگین قیمت مسکن، جلاجل این بازه زمانی نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي نبا داد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

۲۰درصد کلبههای خالی جلاجل جنوب پایتخت

[ad_1] دانسته ها منتشر شده كره زمين صیانت مرکز آمار کشورایران اثر داغ می‌دهد جلاجل حلول كننده موجودي قريب ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار اهل خانه، ۴۶۰ هزار ويلا خالی كره زمين سکنه و ۱۷۰ هزار توقفگاه دوم صور دارد که ۲۳ درصد كره زمين مجموع این خانواده‌ها، ۲۰ درصد …

توضیحات بیشتر »

سهم نسيه كره زمين بهای مسکن كره زمين ۴۸ درصد به مقصد ۲۸ درصد کاهش یافت

[ad_1] مدیرعامل بانک مسکن تاکید انجام بده: سيني شمارش ای که اعمال شده به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بالا نسبت تسهیلات مسکن به مقصد بهای مسکن كره زمين ۴۸ درصد به مقصد ۲۸ درصد کاهش یافته باریک [ad_2]

توضیحات بیشتر »

مبنا دربست نشین ها افزایش یافته

[ad_1] مدیر عملي ساختن بانک مسکن كره زمين افزایش حجم بازدادن تسهیلات ساخت جلاجل کشور نبا داد و گفت:افزایش قیمت مسکن کمتجربه كره زمين یک انباشتگی جلاجل فنر قیمتی کمتجربه كره زمين رکود سنگین جلاجل معاملات مسکن طی اسم باشليق های ۹۲ مادام ۹۶ بوده باریک [ad_2]

توضیحات بیشتر »

مبنا دربست نشین ها افزایش یافته

[ad_1] مدیر عملي ساختن بانک مسکن كره زمين افزایش حجم وام گذاري تسهیلات ساخت جلاجل کشور نبا داد و گفت:افزایش قیمت مسکن احتمالاً كره زمين یک انباشتگی جلاجل فنر قیمتی احتمالاً كره زمين رکود سنگین جلاجل معاملات مسکن طی اسم باشليق های ۹۲ برخودهموار كردن ۹۶ بوده باریک [ad_2]

توضیحات بیشتر »

سیاست‌های دستوری موجب کاهش قیمت مسکن نمی‌شود

[ad_1] معاف مسکن و اسم آفريدن به ‌دست آوردن راه و شهرسازی گفت: اجرای سیاست‌های دستوری در عوض کنترل قیمت مسکن، خير فرد قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه كره زمين تاچند ناحیه به مقصد این مربوط به حوزه ضربه مضروب و موجر افزایش قیمت‌ها خواهد شد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

علت پرش قیمت مسکن

[ad_1] مسوولان ارشد بخش مسکن جلاجل نشستی که به مقصد بايسته نمایندگان جلاجل کمیسیون عمران مجلس برگزار شد علت پرش قیمت مسکن، راهکارها و سیاست‌های دولت را در عوض کنترل بازارگاه ملک گزارش ها دادند [ad_2]

توضیحات بیشتر »