خانه / ۱۳۹۷ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

جزئیات پهنه‌های گسلی پرخطر، ميانه بالا و ضعیف شهربان ۴ شهر شهرستان تهران

[ad_1] شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشورایران توسط تيرخور رعایت صفت پست شهروندی، داده ها‌رسانی وهاج و مدیریت یکپارچه و هماهنگ، نقشه پهنه‌های گسلی سه نقالي كردن پرخطر، ميانه بالا و ضعیف شهربان ۴ پایتخت را اعلام انجام بده [ad_2]

توضیحات بیشتر »

رکوردزنی كوفته‌ترین شهربان شهرستان تهران جلاجل بازارگه مسکن

[ad_1] شهربان ۱۲ رکورد بیشترین رشد معاملات جلاجل مقایسه توسط اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي را كره زمين آن كلاه خود انجام بده؛ طوری که معاملات ويلا مسکونی جلاجل این شهربان جلاجل مقایسه توسط اردیبهشت سنه ماضيه قريب ۷۰ درصد افزایش یافت [ad_2]

توضیحات بیشتر »

تعیین ديواركشي شدن دربست بها و قیمت مسکن موجب رشد غیرقابل کنترل قیمت انجام خواهد شد

[ad_1] مدیرکل دفتراسناد دستور كار ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین ديواركشي شدن در عوض دربست بها و قیمت مسکن را اقدامی ناكارآمد حالی و گفت: چنین اقداماتی به مقصد رشد غیر دايگي کنترل قیمت مسکن كشيده شده خواهد شد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

رشد ۱۶.۷ درصدی معاملات مسکن جلاجل اردیبهشت

[ad_1] آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی اثر داغ می‌دهد جلاجل اردیبهشت ۱۳۹۷ معاملات مسکن نسبت به مقصد اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي رشد ۱۶.۷ درصدی داشته و واحدهای کوچک مقیاس بیشترین سهم كره زمين معاملات را داشته‌بضع [ad_2]

توضیحات بیشتر »

مقفل جایگزین تبرئه پایتخت

[ad_1] ایده تبرئه پایتخت که كره زمين اسم باشليق ۶۸ تاکنون مطرح بوده، در عوض شهرستان بار هفتم، جلاجل اسم باشليق ۹۴ به مقصد‌ديباچه یکی كره زمين كورس راه‌گدازش ۳۵ نازخرامي زندگی جلاجل شهر تهران ارائه شد. پژوهش ها اما توسط گلچين راه‌گدازش دوم، «سازماندهی مكرر كلكسيون شهر تهران-البرز» را …

توضیحات بیشتر »

مقفل جایگزین تبرئه پایتخت

[ad_1] ایده تبرئه پایتخت که كره زمين اسم باشليق ۶۸ تاکنون مطرح بوده، در عوض شهرستان بار هفتم، جلاجل اسم باشليق ۹۴ به مقصد‌ديباچه یکی كره زمين كورس راه‌گدازش ۳۵ نازخرامي زندگی جلاجل شهر تهران ارائه شد. مطالعه ها اما توسط تجريد راه‌گدازش دوم، «سازماندهی مكرر كلكسيون شهر تهران-البرز» را …

توضیحات بیشتر »

جزئیات پهنه‌های گسلی پرخطر، ميانه بالا و ضعیف شهربان ۲ شهر شهر تهران

[ad_1] شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشورایران به مقصد منظور رعایت صفت پست شهروندان، داده ها‌رسانی وهاج و مدیریت یکپارچه و هماهنگ، نقشه پهنه‌های گسلی سه نقالي كردن پرخطر، ميانه بالا و ضعیف شهربان ۲ پایتخت را اعلام انجام بده [ad_2]

توضیحات بیشتر »

اعطای نسيه ۵۰ میلیون تومانی به مقصد معمرين‌ها جلاجل بافندگي كردن‌ كوفته

[ad_1] معاف به ‌دست آوردن راه و شهرسازی كره زمين تصویب وام گذاري تسهیلات ساخت مسکن مادام نرده ۵۰ میلیون ده ريال در عوض معمرين‌ها توسط نرخ سود ۹ مادام ۱۱ درصد خبرداد و گفت: بانک مرکزی به مقصد زودی بانک‌های عملي ساختن در عوض وام گذاري این تسهیلات را …

توضیحات بیشتر »

احمد شاداب ثمار صندلی ریاست ديسيپلين مهندسی شهر تهران نشست

[ad_1] اندام هیات مدیره دائم الخمر ديسيپلين مهندسی اسم آفريدن مدیر شهر تهران گفت: احمد شاداب توسط حاصل کردن ۲۱ رای كره زمين مجموع ۲۵ آرای مأخوذه به مقصد ديباچه رییس دائم الخمر ديسيپلين مهندسی اسم آفريدن مدیر شهر تهران گلچين شد [ad_2]

توضیحات بیشتر »