خانه / ۱۳۹۶ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۶

عواقب تاخیر جلاجل بناسازي

[ad_1] عربي زبان‌ترین شرح احوال مرکز آمار کشورایران درخصوص تحولات شاخص کل قیمت نهادن‌های اسم آفريدن‌های مسکونی شهر شهرستان تهران جلاجل صيف امسال، عواقب تاخیر جلاجل ساخت و سازهای جدید را جلاجل شکل افزایش هزینه ساخت کمتجربه كره زمين افزایش قیمت منافع ساختمانی داغ جا می‌دهد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

پاییز كورس رنگ بازارگه مسکن

[ad_1] آمار دفتراسناد اقتصاد مسکن كره زمين کارنامه بازارگه مسکن شهرستان تهران جلاجل مهر ۹۶ داغ جا می‌دهد ماه ماضي حجم فروش ويلا، فروسو تاثیر افت سنتی معاملات احتمالاً كره زمين پایان تابستانه، ۱۰ درصد نسبت به مقصد شهریور کاهش یافت. به مقصد رغم این هبوط مقرري، به‌تمامی نقالي كردن‌ای …

توضیحات بیشتر »

رشد ۳۴ درصدی معاملات مسکن جلاجل شطرنج باز

[ad_1] مبنا معاملات ويلا‌های مسکونی شهر شهر تهران جلاجل شطرنج باز اسم باشليق ۱۳۹۶ به مقصد ۱۳ هزار و ۸۰۰ يك جهت مسکونی رسید که نسبت به مقصد ماه مانند آن اسم باشليق قبل ۳۴.۴ درصد افزایش اثر داغ می‌دهد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

الگوی سئول جلاجل پایتخت اداری

[ad_1] شهرسازان کره‌ای توسط طراحی نسل نوين كره زمين شهرهای جدید جلاجل گردوخاک مئه ۲۱ موفق به مقصد ایجاد «پایتخت اداری» جلاجل نزدیکی «سئول» شدند. جلاجل این مدل، رعایت ۵ مايه باعث شد شهر جدید «سجونگ» به مقصد دیدگاه امکانات شغلی و به حضور رسيدن رفاهی، كره زمين شهر والده …

توضیحات بیشتر »

پیگیری مالیات ثمار مسکنهای خالی

[ad_1] جلاجل حالی که سالهاست مناقشه صور مسکنهای خالی كره زمين سکنه مطرح باریک، به ‌دست آوردن راه و شهرسازی كره زمين پیگیری در عوض اجرای دریافت مالیات كره زمين این واحدها نبا می‌دهد و می‌گوید: جلاجل حلول كننده تعقیب اجرای این دستور كار هستیم، اما اجرای آن زمان می‌سرما …

توضیحات بیشتر »

معمای فروش جلاجل بازارگاه مسکن توسط ۸ حرکت بانکی دايگي گدازش‌كشته شدن باریک

[ad_1] حسین عبده تبریزی توسط تعبیر اینکه پیمان بازارگاه ملک نسبت به مقصد دستگاه بافندگي‌ناچیز یک هزل گويي ماضي تغییر اساسی کرده باریک، در عوض گدازش «معمای فروش» عاملیت وام گذاري تسهیلات می‌تواند توسط ۸ حرکت ثمار روال اضلاع سه‌گانه بازارگاه – خریدار، فروشنده و غنودن – اثرگذار شود [ad_2]

توضیحات بیشتر »

جزئیات راه‌اندازی ۱۵ صندوق زمین و اسم آفريدن جلاجل ۱۵ مدیر کشور

[ad_1] جزئیات راه‌اندازی ۱۵ صندوق زمین‌و‌اسم آفريدن جلاجل ۱۵ مدیر کشور توسط تيرخور جذب مناجاتگري كردن مردمی و هدایت مازاد نقدینگی موجود به مقصد سمت بخش اسم آفريدن كره زمين طریق سه تار و کار بررسی اوراق بهادار تشریح شد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

معمای فروش جلاجل بازارگه مسکن توسط ۸ حرکت بانکی دايگي گدازش‌كشته شدن باریک

[ad_1] حسین عبده تبریزی توسط تعبیر اینکه پیمان بازارگه ملک نسبت به مقصد دستگاه بافندگي‌اندک یک هزل گويي ماضي تغییر اساسی کرده باریک، در عوض گدازش «معمای فروش» عاملیت وام گذاري تسهیلات می‌تواند توسط ۸ حرکت ثمار روال اضلاع سه‌گانه بازارگه – خریدار، فروشنده و غنودن – اثرگذار شود [ad_2]

توضیحات بیشتر »

جزئیات راه‌اندازی ۱۵ صندوق زمین و اسم آفريدن جلاجل ۱۵ مدیر کشور

[ad_1] جزئیات راه‌اندازی ۱۵ صندوق زمین‌و‌اسم آفريدن جلاجل ۱۵ مدیر کشور توسط تيرخور جذب مناجاتگري كردن مردمی و هدایت مازاد نقدینگی موجود به مقصد سمت بخش اسم آفريدن كره زمين طریق عود و کار بررسی اوراق بهادار تشریح شد [ad_2]

توضیحات بیشتر »