خانه / ۱۳۹۶ / مهر

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۶

چادرپوش مطرود گشتن شهرداری شهر تهران تعدادی مدیریت خرجیهای تهاجمی

[ad_1] مطابق بررسی «دقیق» شهردار جدید پایتخت، «بدهی» سنگین باغ ها ۳۰ هزار میلیارد تومانی، «عهده داري» کشورمالی ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به مقصد پیمانکاران پروژه‌های فعال و «کسری» ۲۸ درصدی بي پروايي كردن شهر، سه جنگ جو مهتر شهرداری جلاجل این دورودورنگ محسوب انجام خواهد شد که …

توضیحات بیشتر »

مطرود گشتن شورای شهر در عوض تشکیل کمیته ارتقای ایمنی اسم آفريدن‌های پایتخت

[ad_1] یک فوریت مطرود گشتن گردنگير شورای شهر شهرستان تهران مبنی ثمار تشکیل کمیته ارتقای ایمنی اسم آفريدن‌های شهر شهرستان تهران در عوض پیگیری خروجی کارگروه‌های دولت، مجلس، شورای شهر وسایر نهادها حوالی بسته اسم آفريدن پلاسکو تصویب شد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

مدل شورای شهر در عوض تشکیل کمیته ارتقای ایمنی اسم آفريدن‌های پایتخت

[ad_1] یک فوریت مدل گردنگير شورای شهر شهر تهران مبنی ثمار تشکیل کمیته ارتقای ایمنی اسم آفريدن‌های شهر شهر تهران در عوض پیگیری خروجی کارگروه‌های دولت، مجلس، شورای شهر وسایر نهادها نقل کرد بسته اسم آفريدن پلاسکو تصویب شد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

جزئیات اقساط نسيه ۳۰ میلیونی ساخت مسکن

[ad_1] رئیس سازمان مدل و دستور كار بانک مسکن جزئیات عربي زبان‌ای كره زمين وام گذاري نسيه ۳۰ میلیونی ساخت مسکن ، معیار نرخ سود نسيه ۳۰ میلیون تومانی، معیار اقساط آن به مقصد طوق جنون مردم آزاري و پلکانی ، علاقه دمساز شدن این نسيه به مقصد تاچند نفر …

توضیحات بیشتر »

دورودورنگ بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن ۲۰ ساله انجام خواهد شد

[ad_1] مدیرکل دفتراسناد دستور كار‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: زمان بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن كره زمين ۱۲ اسم باشليق به مقصد ۲۰ اسم باشليق و نرخ سود تسهیلات یک مادام ۲ درصد کاهش می‌یابد [ad_2]

توضیحات بیشتر »

اخبار هولوگرام و واگذاری تراکم ساختمانی

[ad_1] بدي ها نظارت شورای شهر شهر تهران توسط اشاعت به مقصد يادآوري كردن بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام اعتباری كره زمين صیانت شهردار شهر تهران گفت: هولوگرام‌ و پیچیدگی‌ عملکردی که به مقصد ميانجي آن جلاجل شهرداری ایجاد شده صفت بويناك، ابهامات بسیار زیادی را جلاجل این اسم مورد به …

توضیحات بیشتر »

رشد ۴۹ درصدی صدور تصديق‌های ساختمانی جلاجل پایتخت جلاجل ۵ ماهه اقلیم اسم باشليق جاری

[ad_1] مدیرعامل نوسازی شهری شهرستان تهران گفت: پنج ماه اقلیم امسال جلاجل مقایسه توسط ۵ ماه اسم باشليق ماضي صدور تصديق های ساختمانی ۴۹ درصد رشد داشته باریک [ad_2]

توضیحات بیشتر »

رشد معاملات و قیمت مسکن جلاجل تیر و مرداد ماه

[ad_1] آمارهای رسمی بانک‌ مرکزی اثر داغ كره زمين رشد معاملات جلاجل ماههای تیر و مرداد امسال دارد، به مقصد طوری که معاملات مسکن جلاجل این ماه به مقصد ۱۸ هزار يك جهت رسیده که جلاجل مقایسه توسط تیرماه ۲۳.۷ درصد و نسبت به مقصد مرداد پايار ۶.۱ درصد زیادتر …

توضیحات بیشتر »

افزایش قیمت مسکن جلاجل شهرستان تهران

[ad_1] معاف مسکن و اسم آفريدن به ‌دست آوردن راه و شهرسازی توسط تائید افزایش قیمت مسکن جلاجل شهرستان تهران گفت: جلاجل پایان مردادماه اسم باشليق جاری قیمت مسکن نسبت به مقصد دورودورنگ مانند آن اسم باشليق قبل قريب ۵.۶ درصد رشد داشته باریک [ad_2]

توضیحات بیشتر »