خانه / اخبار مسکن / انواع شرکت های قانونی جهت سرمایه گذاری در اسلوونی :

انواع شرکت های قانونی جهت سرمایه گذاری در اسلوونی :

فعالیت های شرکت در امر سرمایه گذاری در اسلوونی :

شرایط خاصی برای ایجاد شرکت وجود ندارد. بنابراین، همه می توانند شرکت ایجاد کنند. تمام شرایط مربوط به فعالیت شرکت می شود.

در مورد برخی از فعالیت ها، باید شرایط خاصی قبل از شروع به تجارت رعایت شود. باید اطمینان حاصل شود که فعالیت های توسط افراد واجد شرایط انجام می شود. این شرایط به عنوان شرایط ورود شناخته می شود.

انواع شرکت های قانونی جهت سرمایه گذاری در اسلوونی :

شروع کسب و کار آزاد، ساده و سریع است. این کار معمولاً کمتر از سه روز از ارسال درخواست انجام می شود. اگر متقاضی گواهی دیجیتال بگیرد، همچنین می تواند از طریق وب سایت E-VEM و یا در یکی از مکان های VEM ایجاد کسب و کار کند.

تاجر تنها (s.p.)

تاجر تنها (s.p.) فردی است که در بازار فعالیت دارد. ثبت نام تاجران تنها ساده است و فقط نیاز به حسابداری عمومی دارد. شروع فعالیت بدون سرمایه اولیه امکان پذیر است.

تاجر تنها یک نهاد قانونی نیست. بنابراین تمام سود به جز مالیات به آنها تعلق می گیرد، و شخصاً مسئول بدهی های خود هستند.

آنها به طور کامل در مورد تعهدات خود مسئول هستند. قانون بین تجارت و دارایی شخصی در امور مسئولیتی تمایز قائل نیست. در انجام فعالیت تجاری، تاجران تنها خودشان تصمیم گیرنده هستند، و ریسک و منافع آن تنها متوجه خود آنها است.

این گزینه برای تجارت هایی که نیاز به سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ دارد، مخاطره آمیز است.

شرکت سهامی (LLC یا d.o.o.)

LLC نهادی حقوقی با یک بنیانگذار (LLC تک عضوی) یا بنیان گذاران متعدد است که مسئول تعهدات تجاری نیستند. سرمایه اشتراکی باید در اختیار فعالیت های تجاری قرار گیرد. حداقل مقدار آن ۷۵۰۰ یورو است، که می تواند برای تأمین مالی فعالیت ها مورد استفاده قرار گیرد زمانی که شرکت شروع به تجارت می کند. این سرمایه را می توان به صورت نقدی و یا غیر نقدی، مانند ملک، اموال منقول، حقوق و غیره پرداخت نمود.

برای کسانی که به انجام تجارت در بخش های با ریسک سرمایه بالا و یا سود برنامه ریزی شده بالا می پردازند، باید این شکل سازماندهی را انتخاب نمایند.

 

انواع شرکت های اسلوونیایی :

سیستم قانون مدنی اسلوونی مشابه قانون مدنی آلمان است ، و به همین دلیل نهادهای تجاری شباهت هایی با نهادهای آلمانی متناظر دارند. قانون اسلوونیایی تمایز روشنی بین نهادهای شخصی و سرمایه بنیاد می گذارد. بنابراین در رابطه با سرمایه گذاری در اسلوونی می توان بیان نمود که شرکت غیر سهامی، شرکت تضامنی و شرکت محدود به سهام در دسته نهادهای شخصی قرار می گیرند، در حالی که شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی با مسئولیت نامحدود به عنوان شرکت های سرمایه ای در نظر گرفته می شوند.

الف) شرکت غیر سهامی اسلوونیایی (Komanditnadružba – k.d)

یک روش دیگر برای سرمایه گذاری در اسلوونی مشارکت غیر سهامی در اسلوونی  است ، مشارکت غیر سهامی در اسلدر اسلوونی شرکتی است که توسط دو یا چند نفر تاسیس شده باشد، که در آن حداقل یک عضو یعنی شریک تضامنی به طور کامل مسئول تعهدات و بدهی های شرکت با تمام اموال خود، از جمله دارایی های شخصی است. حداقل یک شریک محدود فقط به میزان کمک های خود مسئول است. در قانون اسلوونیایی، حداقل سرمایه برای LP تعیین نشده است و در تامین سرمایه توسط اعضای شرکت به اشکال مختلف در انطباق با قانون انجمن است.

ب) شرکت تضامنی اسلوونیایی (Družba z neomejenoodgovornostjo – d.n.o.)

یک روش دیگر سرمایه گذار ی در اسلوونی شرکت تضامنی می باشد ، این نوع نهاد تجاری باید حداقل توسط دو شریک تاسیس شود، که هر دو طرف به عنوان شرکای تضامنی در نظر گرفته می شود. آنها در مورد دارایی های شرکت حق برابر دارند و می توانند نماینده شرکت باشند، اما در عوض، به طور کامل در قبال بدهی های شرکت و تعهدات به میزان دارایی های شخصی خود مسئول هستند. در قانون اسلوونیایی لزوم حداقل سرمایه موسسان شرکت، یا کمک به ایجاد مشارکت تصریح نشده است، از آنجا که سرمایه با مسئولیت کامل اعضا جایگزین شده است .

ج) شرکت اسلوونیایی محدود به سهام (Komanditnadelniškadružba – k.d.d.)

شرکت محدود به سهام توسط پنج نفر یا بیشتر، جهت سرمایه گذاری در اسلوونی با ملیت اسلوونیایی یا خارجی تاسیس می شود که قانون همکاری امضا می کنند. در این نوع نهاد تجاری، علاوه بر خود شرکت، یک یا چند تن از شرکا مسئولیت کامل دارند. این افراد شرکای عمومی نامیده می شوند و حق نمایندگی شرکت و دخالت در امور مدیریت را دارند. شرکت محدود به سهام می تواند با ثبت در دادگاه به وضعیت حقوقی دست یابد. نام شرکت باید حاوی حروف مخفف k.d.d باشد. بسیاری از جوانب ساختاری این نوع شرکت با قوانین تنظیم شده برای شرکت های سهامی اداره می شود .

 

سرمایه گذاری در اسلوونی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *