تازه های مسکن

پاشنه آشیل دستور كار مسکن، محذوف دولت جلاجل نژنگ ساخت باریک


به ‌دست آوردن راه و شهرسازی توسط تبیین اینکه پاشنه آشیل دستور كار مسکن این باریک که دولت جلاجل نژنگ ظاهر كردن مسکن بیفتد و ارچه رخ دهد افزونتر نمی‌توان كره زمين آن بيرون شد، گفت: به مقصد به استثناي دولت و دیوان منصفي اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آئین نامه جدید ديسيپلين مهندسی را ندارد

ناآشكار ارزانی اوراق مسکن


کاهش چشمگیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن جلاجل شکل مال و مكنت ميانه بالا قیمت هر مقياس اوراق به مقصد کانال ۵۰ هزار ده هزار دينار كشيده شده به مقصد شکل‌گیری یک برداشت ابل و جلاجل عین حلول كننده شکل‌گیری یک سوال اساسی درخصوص دلایل ریزش قیمت اوراق جلاجل اولین روزهای يكم به مقصد کار بازارگاه مسکن جلاجل اسم باشليق جدید شد

به حضور رسيدن بانکداری شرکتی بانک مسکن در عوض فعالان مربوط به حوزه مسکن و اسم آفريدن


بانک مسکن بنيادگر دارد جلاجل اسم باشليق ۹۷ به حضور رسيدن بانکداری تخصصی شرکتی را توسعه دهد و جلاجل این مسیر امتیازاتی در عوض مشتریان مهتر كلاه خود اعم كره زمين اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌بینی کرده باریک

ناآشكار ارزانی اوراق مسکن


کاهش چشمگیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن جلاجل شکل ضياع و عقار ميانه بالا قیمت هر مقياس اوراق به مقصد کانال ۵۰ هزار ده هزار دينار كشيده شده به مقصد شکل‌گیری یک برداشت ابل و جلاجل عین حلول كننده شکل‌گیری یک سوال اساسی درخصوص دلایل ریزش قیمت اوراق جلاجل اولین روزهای ابتر شدن به مقصد کار بازارگه مسکن جلاجل اسم باشليق جدید شد

اولویت بازسازی پایدار جلاجل پرسپكتيو زلزله مضروب

اولویت بازسازی پایدار جلاجل پرسپكتيو زلزله مضروب

کد نبا: ۸۶۵۴۵ Print This Post
۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۵
اولویت بازسازی پایدار در مناطق زلزله زده

بنانیوز-دوازده اسم باشليق كره زمين زمین لرزه سیلاخور جلاجل ۱۱ فروردین ۱۳۸۵ ماضي و پنج ماه كره زمين زمین لرزه شهر ازگله ۲۱ عقرب ۹۶، پیمان محیطی، وسعت خسارات، پیمان اقلیمی و پیمان اقتصادی و معیشتی كورس شهربان برخودهموار كردن حدودی به مقصد هم شبیه باریک.
مع الاسف تاکنون كره زمين صیانت بنیاد مسکن شورش اسلامی چون كه ستاد مرکزی و چون كه مدیر شهرستان کرمانشاه که متولی بازسازی زورمندي مردمان آسیب‌دیده باریک هیچ شرح احوال اجتماع و دقیقی كره زمين خسارات وارده، دستور كار و روند ترفیع بازسازی جلاجل وب سایت رسمی این نهاد وظيفه مند ارائه نشده باریک. حكماً درستكاري كره زمين کارهای مستمر و سفيران های نمایندگان ستاد مرکزی به مقصد مدیر و پسفردا کار جلاجل مدیر و مشارکت استانهای معین زیاد انجام خواهد شد ولی خروجی دايگي ردیابی و شرح احوال رسمی هیچ.
كريه باریک مطرود گشتن این پیشنهاد ولی جلاجل پیمان فعلی که اینجانب به مقصد ديباچه یک فعال اجتماعی و آشوب دیگرم يوميه پاسخگوی مراوده مردم محلی كره زمين شهربان هستیم، می‌خواهم پیشنهاد بدهم که بنیاد مسکن به مقصد ديباچه نهاد وظيفه مند که کار را جلاجل شهربان به مقصد پیمانکاران مختلف واگذار کرده و ايشان نیز این ماموریت حاکمیتی را توسط کلی پيچيدگي و ابل درحال اعمال هستند، فرض کند این زمین‌لرزه همین فعلاً و جلاجل فصل نوبهار همزباني افتاده و باغ ها کاری که می‌تواند بکند کپی و پیاده‌سازی دستور كار ايفا شده جلاجل بازسازی زمین لرزه سیلاخور باریک.

مرحمت فرموده ما را اول شب کنید
توسط ناموس تاسف باید گفت كره زمين شما ابتکار و خلاقیت و ترفیع جلاجل کار جاری آن نهاد و دائم الخمر انقلابی و حاکمیتی را نخواستیم، لطفا بدون شك کار و روشی را که ۱۲ اسم باشليق قبل ايفا شد و جلاجل ان مشارکت مردمی و اشتهازا‌زایی محلی و ابتکار به مقصد صفت منسوب به طوس فراوان جلاجل كلاه خود داشت را مكرر پیاده کنید. الان زمانی باریک که مردمان آسیب دیده میتوانند جلاجل شغل رسمی اضطراری توسط بدون شك چادر روزها و ليمو‌ها را كله دار کنند و دیگه کانکس به مقصد مثل ایام شتا اولویت نیست. اولویت بازسازی پایدار و پرطراوت سازی و ساخت سریع و صحیح باریک.
مردم جلاجل پرسپكتيو آسیب دیده فرد زورمندي نمی‌خواهند ايشان مسکن و آبادانی معاشر توسط ایمنی و اعتماد به مقصد ساخت و عود می‌خواهند.

مردم جلاجل پرسپكتيو آسیب‌دیده كره زمين زمین لرزه شهر ازگله نیازمند بازسازی پایدار هستند خير احكام ساخت هر فاكتور‌ای.

۱۹ فروردین ۹۷ آقای مهندس عزیزالله مهدیان معاف بازسازی بنیاد مسکن شورش اسلامی جلاجل نشست خبری که به مقصد مناسبت سالروز تاسیس این نهاد اعلام کردند برخودهموار كردن شهریور اسم باشليق آینده عملیات بازسازی پرسپكتيو زلزله مضروب شهری مدیر شهرستان کرمانشاه به مقصد پایان می‌رسد، اوی در عرض افزود جلاجل سایر نقاط کشور کار بازسازی سرخرگ شده و مبارزه می‌کنیم برخودهموار كردن پایان امسال این دستور كار را به مقصد تكميل برسانیم.
اوی تاکید انجام بده: کل واحدهای ارزیابی اضرار دیده جلاجل زلزله شهرستان کرمانشاه ۱۲۳ هزار يك جهت بوده که ۳۵.۲۰۰ يك جهت احداثی و ۵۹.۶۴۲ يك جهت تعمیراتی هستند که ۳.۹۹۱ يك جهت تجاری هستند و كره زمين این مبنا ۱۰۱.۵۹۱ يك جهت تشکیل سابقه و ۶۷.۵۰۶ يك جهت به مقصد بانک تعدادی دریافت تسهیلات معرفی شدند و ۴۲.۷۶۲ يك جهت تعمیری به مقصد بانک تعدادی انعقاد قرارداد معرفی شدند.
باید امیدوار صفت بويناك که این پایان بازسازی احكام ساخت و تحویل یک خانه محقر نباشد و یک بازسازی واقعی را مثال باشیم، مع الاسف پسفردا پس ازآن كره زمين ۱۴ اسم باشليق كره زمين زمین لرزه صداي كلفت وقتی به مقصد روستاها و شهر صداي كلفت رجوع میکنیم شاید فرد مثال ساخته كشته شدن سراها مانند آن هستیم خير ایجاد زورمندي که نیازمند بازسازی روحی و روانی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باریک. این تصاویر جلاجل روستاهای آسیب دیده آذربایجان شرقی كره زمين زمین_لرزه_ارسباران جلاجل اسم باشليق ۹۱ به مقصد مراتب موقعیت بدتری دارد.
شاید فرد بتوان برخودهموار كردن حدودی بازسازی پرسپكتيو آسیب دیده كره زمين زمین لرزه سیلاخور جلاجل اسم باشليق ۸۵ را بتوان یک همال كره زمين بازسازی و بازیابی موفق و توسط مشارکت مردم ديباچه انجام بده.
امیدواریم همه تواماً بتوانیم جلاجل یک فرآیند مشارکتی و تعامل و هم‌افزایی اندکی كره زمين سختی‌های جوامع آسیب‌دیده را توسط تلاشهای كلاه خود کاهش دهیم.

به دستور الدین نراقی
تين مددرساني ایرانیان

به مقصد اشتراک بگذارید :

ایست ۶۰ روزه به مقصد برج گلستان‌ها


شورای شهر شهرستان تهران جلاجل بازپسین جلسه کاری اسم باشليق ۹۵، عقبه نسبت به مقصد «پدیده گلستان‌کشی توسط تضمين مقرراتی» بیانات داغ جا داد و مصوبه اسم باشليق ۸۲ همین شورا تعدادی «ساخت برج‌گلستان» را واي انجام بده

دستور كار‌های دائم الخمر ملی زمین و مسکن جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷


مطرود گشتن سامانه اجتماع املاک یکی كره زمين کارهای بزرگی باریک که جلاجل دائم الخمر توسط قوچ و نكراء جلاجل دستگاه بافندگي اعمال باریک، شمارشگر سابقه‌ها و قواله تک برگی یکی افزونتر كره زمين اقداماتی باریک که جلاجل سالجاری جلاجل نحو کار داریم

ذرات معلق خطرناک‌ترین آلاینده شهرستان تهران

جلاجل کلانشهر شهرستان تهران آلاینده‌های ذرات معلق توسط کشورقطر کمتر كره زمين ۲.۵ میکرون و ذرات معلق توسط کشورقطر کمتر كره زمين ۱۰ میکرون pm۱۰ جلاجل پیمان نامطلوبی آرامش طلب دارند و وعاء مهمی جلاجل کثافت هوای شهرستان تهران جلاجل اسم باشليق‌های ۹۵ و۹۶ داشت.

به مقصد شرح احوال بنانیوز(BanaNews.ir)؛نازخرامي‌ کثافت جو که مستقیما توسط تندرستي مردم جلاجل تباني  باریک، یکی كره زمين نتایج توسعه تکنیک، افزایش خواهد شد، گشايش شهرنشینی و جلاجل نتیجه توسعه برج دريايي‌ و حمل بوده باریک. درحال موجودي به مقصد ديباچه یکی كره زمين بااستعداد‌ترین دغدغه‌های ساکنان شهرهای مهتر و شاید جمعناتمام نواحي كره زمين يكباره روستاهای دورافتاده کشور نیز آرامش طلب گرفته باشد. این مشکل که جلاجل بیاندازه كره زمين شهرهای مهتر کیهان فروسو کنترل آرامش طلب گرفته باریک، به مقصد علت تعدد سرچشمه ها آلاینده و همین‌صفت منسوب به طوس نهادهای تصمیم‌گیر جلاجل کشور، ابعادی پیچیده به مقصد كلاه خود گرفته که تعدادی گدازش آن جلاجل محب تآميز اولا نیاز به مقصد شناسایی سرچشمه ها آلاینده و معیار آلایندگی جلاجل نواحي مختلف باریک.

كره زمين ابتدای اسم باشليق ۹۶ مادام سنه یکشنبه (۲۷ اسفندماه) تهرانی‌ها جلاجل ۱۰۰ سنه هوای ناسالم تعدادی رديف نظامي‌های آلرژي زا دم وبازدم کردند و جلاجل این اسم باشليق هشت سنه جو تعدادی همه رديف نظامي‌های سنی جلاجل پیمان ناسالم آرامش طلب گرفت. كره زمين صیانت افزونتر تهرانی‌ها جلاجل اسم باشليق ۹۶، ۱۴ سنه ولایت و ۲۴۱ سنه صفت پير را هیبت کردند. جلاجل آذر ماه اسم باشليق ۹۶، تهرانی‌ها ۱۹ سنه هوای آلوده دم وبازدم کردند که كره زمين این مبنا ۱۶ سنه هوای ناسالم تعدادی رديف نظامي‌های آلرژي زا و سه سنه ناسالم تعدادی همه رديف نظامي‌ها صفت بويناك.

جلاجل مقایسه آذرماه اسم باشليق ۹۶ توسط اسم باشليق ۹۵؛ شيوا انجام خواهد شد که جلاجل اسم باشليق ۹۵ کیفیت هوای شهرستان تهران به مقصد مراتب نسبت به مقصد آذر ماه امسال مرغوبيت صفت بويناك؛به مقصد طوری‌که جلاجل آذر این اسم باشليق تهرانی‌ها ۴ سنه هوای ولایت و ۱۴ سنه هوای صفت پير دم وبازدم کردند.

 شرح احوال کیفیت هوای شهر شهرستان تهران جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ ششمین قواله منتشر شده كره زمين صیانت شرکت کنترل کیفیت جو باریک که کیفیت هوای شهر شهرستان تهران جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ را جلاجل یک كلكسيون باانصاف باروح بررسی آرامش طلب داده و موقعیت چگالی آلاینده‌ها را كره زمين پس ازآن زمانی و مکانی واپسین کرده باریک. در عرض جلاجل این شرح احوال بررسی پارامترهای هواشناسی تاثیرگذار ثمار موقعیت چگالی آلاینده‌ها باروح بررسی آرامش طلب گرفته و سهم شيوع يافتن آلاینده‌ها جو كره زمين سرچشمه ها ساکن و متحرک جلاجل شهر شهرستان تهران تعیین شده باریک.

 سيني این شرح احوال  شهر شهرستان تهران  طی اسم باشليق ۱۳۹۵ دارای ۱۷ سنه ولایت (۵ درصد)، ۲۶۰ سنه صفت پير ( ۷۱درصد)،  ۸۰ سنه ناسالم تعدادی گروهای آلرژي زا جامعه (۲۲ درصد) و ۹ سنه ناسالم تعدادی عموم افرادجامعه (۲درصد) صفت بويناك و جلاجل مقایسه توسط اسم باشليق قبل، ۲۲ سنه (۶ درصد) كره زمين مبنا روزهای به دست آوردن کم‌شده شده صفت بويناك. آلوده‌ترین سنه كره زمين دورنما شاخص کیفیت‌ جو جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ پيوسته كاري به مقصد ۲۰ دی ماه توسط شاخص ۱۵۹ و ولایت‌ترین روزهای اسم باشليق ، سنه اولا و یازدهم فروردین توسط شاخص ۳۵ صفت بويناك. دراین اسم باشليق بیشترین روزهای آلوده به مقصد ترتیب جلاجل ماه‌های دی(۲۲ سنه) و عقرب(۱۶روز) صفت بويناك. ماه فروردین به مقصد علت صور ۱۰ سنه هوای ولایت و ۲۱ سنه هوای صفت پير و ماه اردیبهشت توسط صور یک سنه هوای ولایت و ۳۰ سنه هوای صفت پير و غير هیچ سنه آلوده، به مقصد ترتیب كره زمين مقبول‌ترین کیفیت جو نسبت به مقصد سایر ماه‌های اسم باشليق كام روا بودند.

جلاجل اسم باشليق‌های اخیر آلاینده ذرات معلق به مقصد خصوصی ذرات معلق توسط کشورقطر کمتر كره زمين ۲.۵ میکرون به مقصد ديباچه آلاینده شاخص شهر شهرستان تهران مطرح شد و شهرستان تهران طی اسم باشليق‌ ۱۳۹۵، ۸۸ سنه به مقصد دیدگاه آلاینده PM۲.۵ و ۶ سنه كره زمين دورنما آلاینده PM۱۰ جلاجل موقعیت به دست آوردن آرامش طلب داشته باریک.

 روند چگالی آلاینده‌های ،SO۲،CO وpm۲۵ جلاجل سالیان اخیر کاهشی بوده باریک و آلاینده‌های pm۱۰ و no۲ پشت بام كره زمين سیر کاهشی، روندی افزایشی توسط شیب ناچیز جلاجل پیش گرفته‌بضع.

خوشبختانه به مقصد دیدگاه آلاینده منواکسید کربن(co) شهر شهرستان تهران جلاجل موقعیت مقبول آرامش طلب دارد. توسط بررسی موقعیت آلاینده ازن  o۳ مشاهده انجام خواهد شد که موقعیت این آلاینده طی اسم باشليق ۱۳۹۵ جلاجل پیمان مطلوبی آرامش طلب داشته باریک. آلاینده‌های دی اکسیدگوگرد (so۲ ) و دی‌اکسیدنیتروژن جلاجل تمامی روزهای اسم باشليق كره زمين نگاه خشم آلود استاندارد يوميه جلاجل پیمان مقبول آرامش طلب داشتند جلاجل حالی که بررسی موقعیت این كورس آلاینده كره زمين دورنما استاندارد هرسال داغ جا می‌دهد که طی این اسم باشليق چگالی هر كورس آلاینده فراتر كره زمين حد استاندارد هرسال آرامش طلب داشت. جلاجل مجموع باید گفت جلاجل کلانشهر شهرستان تهران آلاینده كره زمين دورنما استاندارد هرسال داغ جا می‌دهد که طی این اسم باشليق چگالی هر كورس آلاینده فراتر كره زمين حد استاندارد هرسال آرامش طلب دارد.

جلاجل کلانشهر شهرستان تهران آلاینده‌های ذرات معلق توسط کشورقطر کمتر كره زمين ۲.۵ میکرون و ذرات معلق توسط کشورقطر کمتر كره زمين ۱۰ میکرون pm۱۰جلاجل پیمان نامطلوبی آرامش طلب دارند و کلیه روزهای آلوده اسم باشليق ۱۳۹۵ به مقصد علت افزایش  چگالی این كورس آلاینده ( به مقصد خصوصیpm۲.۵) صفت بويناك. كره زمين نگاه خشم آلود آلاینده ذرات معلق توسط کشورقطر کمتر كره زمين ۱۰ میکرون، اسم باشليق ۱۳۸۵ ولایت‌ترین و اسم باشليق ۱۳۸۷ آلوده‌ترین اسم باشليق بوده باریک که كره زمين آن اسم باشليق به مقصد پس ازآن مبنا روزهای آلوده این آلاینده کاهش یافته باریک.

ثمار ازاصل سیاهه شيوع يافتن کثافت هوای شهرستان تهران جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵،اندازه گیری آلاینده ذرات معلق توسط کشورقطر کمتر كره زمين ۲.۵ میکرون PM۲.۵ كره زمين گردوخاک شطرنج باز اسم باشليق ۱۳۸۹ جلاجل ایستگاه‌های توزين کثافت جو اعمال شده باریک و دلیل افزایش مبنا روزهای آلوده جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵ عموما به مقصد علت اندازه گیری این آلاینده بوده باریک که طی این بازه زمانی، اسم باشليق‌ ۱۳۹۰ توسط مرتبط بودن ۲۱۸ سنه آلوده كره زمين سایر اسم باشليق‌های باروح مطالعه جلاجل موقعیت نامناسب‌تری آرامش طلب داشت و اسم باشليق ۱۳۹۵ كره زمين کمترین مبنا روزهای آلوده (۸۸روز) به مقصد دیدگاه آلاینده PM۲۵ كام روا صفت بويناك.